Virtual Audio Streaming 4.0

Virtual Audio Streaming 4.0

ShiningMorning – 3,6MB – Shareware –
Virtual Audio Streaming lets you Broadcast/Record/Connect all kinds of sounds, no matter whether the sound is from the local audio file, microphone, sound application, online music or online chatting/meeting voice. For example, you can use Virtual Audio Streaming to record Skype meetings, with peoples and your voice mixed together or separated, and then broadcast the conversations to msn messenger or ustream.tv. Virtual Audio Streaming also fixes the 'no stereo mix' sound card issue of Vista/Win7. Virtual Audio Streaming simulates a virtual sound card on your system and becomes an enhancement/wrapper of your real sound card. As a virtual audio cable, all the sounds are transferred with the loopback tunnel of Virtual Audio Streaming, so there is NO any audio quality loss.

Tổng quan

Virtual Audio Streaming là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi ShiningMorning.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Virtual Audio Streaming là 4.0, phát hành vào ngày 13/11/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 07/02/2010. Phiên bản phổ biến nhất là 4.0, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Virtual Audio Streaming đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 3,6MB.

Virtual Audio Streaming Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Virtual Audio Streaming!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Virtual Audio Streaming cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
ShiningMorning
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản